End of the First Week

This week has seen the contractor focus on preparing the site ready for starting the major earth works in the coming weeks.

This has seen a gap created in our boundary hedge for a new temporary entrance, with the trees from this location being transplanted to the the old temporary entrance to the site.

The old entrance showing the transplanted hedge

Trees and roots that were felled earlier in the year have been moved and stacked up ready for mulching in the early part of next week

A sight not seen since the construction of the Carmarthen bypass.

Next week will see stone brought to site to form the temporary access road. This is being done to enable low loader access so that a start can be made on bring in the heavy earth moving equipment need for the heavy earth works.

The first week has seen a great start on the works for this exciting project. If you would like to support this project then more information can be found at https://gwili-railway.co.uk/abergwili-junction-development/

Diwedd yr Wythnos Gyntaf

Yr wythnos hon mae’r contractwr wedi canolbwyntio ar baratoi’r safle yn barod ar gyfer dechrau’r gwaith ar y tri yn yr wythnosau nesaf.

Mae bwlch wedi’u creu yn ein perth ar ymyl y safle ar gyfer mynedfa dros dro newydd, gyda’r coed o’r lleoliad hwn yn cael eu trawsblannu i’r hen fynedfa dros dro i’r safle.

Yr hen fynedfa yn dangos y berth sydd wedi ei drawsblannu

Mae coed a gwreiddiau a gafodd eu cwympo yn gynharach yn y flwyddyn wedi cael eu symud a’u pentyrru yn barod ar gyfer tomwellt yn gynnar yr wythnos nesaf

Golygfa nas gwelwyd ers adeiladu ffordd osgoi Caerfyrddin.

Yr wythnos nesaf bydd cerrig yn cael eu cludo i’r safle ar gyfer ffordd fynediad dros dro. Mae hyn yn cael ei wneud i alluogi mynediad loriau fel y gellir cychwyn ar ddod â’r offer symud pridd trwm sydd ei angen ar gyfer y gweithfeydd ar y tir. Mae dechrau gwych wedi bod ar y brosiect yn ystod yr wythnos gyntaf o’r prosiect cyffrous hwn. Os hoffech chi gefnogi’r prosiect hwn yna mae mwy o wybodaeth ar gael yn https://gwili-railway.co.uk/abergwili-junction-development/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: