Better late than never !

The week two update has been delayed by a mixture of holidays, illness and injury amongst your blog authors.

The contractors have however been busy beavering away. Week two saw the arrival of the first big machines to progress the site clearance.

The tress and bushes that were cut down earlier in the year have now been chipped and mulched. This mean the site is now clear of brush for the first time since the construction of the Carmarthen bypass

The cleared areas now visible from the platform at Abergwili Junction

Alongside this the temporary access is now in place, giving those that pass us on the bypass a feel for what future access will be to the Abergwili site.

Lots of progress as you can see, If you would like more information on how you can support us then please look here

Abergwili Junction Development

A polite reminder that the site remains strictly off limits to all members of the public and railway staff

Gwell hwyr na hwyrach!

Mae diweddariad wythnos dau ychydig yn hwyr oherwydd cymysgedd o wyliau, salwch ac anafiadau ymhlith awduron eich blog.

Fodd bynnag, mae’r contractwyr wedi bod yn brysur tu hwnt. Yn ystod yr ail wythnos daeth y peiriannau mawr cyntaf i symud ymlaen â chlirio’r safle.

Mae’r coed a’r llwyni a dorrwyd yn gynharach yn y flwyddyn bellach wedi’u naddu a’u tomwellt. Mae hyn yn golygu bod y safle bellach yn glir o brwsh am y tro cyntaf ers adeiladu ffordd osgoi Caerfyrddin

Ar yr un pryd mae’r mynediad dros dro bellach yn baro’r dyfodol i’r rhai sy’n mynd heibio i ni ar y ffordd osgoi.

Llawer o gynnydd fel y gwelwch, Os hoffech fwy o wybodaeth ar sut y gallwch ein cefnogi yna edrychwch yma

Datblygiad Cyffordd Abergwili

Nodyn cwrtais i’ch atgoffa nid oes mynediadi’r safle i aelodau staff y rheilffoedd neu aelodau’r cyhoedd.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: