It ain’t half hot !

Yet again the sun has shone here in West Wales and boy has it been hot.

This week has seen work focusing on bring the site to the correct levels.

Looking towards Abergwili

In the photo we can see the final car park level taking shape. The mound on the left is what is left to be used on the final part of the car park behind the camera. The wooden post showing where the roadway will run through site.

Elements of this weeks work are difficult to show as once the work is done the original reference points are lost. The above photo shows the levels last week and the amount the levels need to be raised. The photo below Is looking toward the same spot and shows the the level has been raised to the marker.

Latest progress on levels.

The final photo shows the last of the back fill waiting to be levelled by the new access way.

After this week visual progress will slow down as we move towards focusing on preparation work for the new junction and the installation of ducting for utilities.

Mae’n boeth!

Unwaith eto mae’r haul wedi tywynnu yma yng Ngorllewin Cymru ac mae hi wedi bod yn boeth, wir!

Mae gwaith yr wythnos hon wedi yn canolbwyntio ar greu lefelau cywir ar y safle.

Edrych i gyfeiriad Abergwili

Yn y llun gallwn weld lefel derfynol y maes parcio yn siâpio. Y twmpath ar y chwith yw’r hyn sydd ar ôl i’w ddefnyddio ar ran olaf y maes parcio y tu ôl i’r camera. Mae’r postyn pren yn dangos lle bydd y ffordd yn rhedeg drwy’r safle.

Mae elfennau o waith yr wythnos hon yn anodd eu dangos oherwydd unwaith y bydd y gwaith wedi’i wneud mae’r pwyntiau cyfeirio gwreiddiol yn cael eu colli. Mae’r llun uchod yn dangos y lefelau wythnos diwethaf a’r hyn sydd angen ei godi. Mae’r llun isod yn edrych tuag at yr un man ac yn dangos y lefel wedi’i godi i’r marciwr.

Cynnydd diweddaraf ar lefelau.

Mae’r llun olaf yn dangos yr ardal ôl-lenwi olaf, wrth y ffordd fynediad newydd, yn aros i gael ei lefelu.

Ar ôl yr wythnos hon bydd cynnydd gweledol yn arafu wrth i ni symud tuag at ganolbwyntio ar waith paratoi ar gyfer y gyffordd newydd a gosod pibelli ar gyfer y cyflenwa trydar a dŵr.

Mae’r prosiect hwn wedi cael ei gefnogi gan

This project has been supported by

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: