Life is a highway

Work has continued on the slip road and is now at the point of completion, with the road markings and signage installed.

Elsewhere on site the the slab for the new incoming electrical feed has been cast. It is expected that the new electric feed will be brought to site during January.

We are extremely grateful to Envico Engineering of Swansea for the donation of the Kiosk that will form the new electrical switch room.

Work has also now started on the provision of ticket office and shop. This will be housed in the in the former Kings Docks signal box that was recovered from Swansea on closure of the Swansea Vale railway.

Start on the foundations for the Shop and ticket office.

The next week will see the final delivery of stone to complete the marked out car park area. After this there will be a slowdown in work while we focus on Christmas operations. Once this is complete work will ramp up in January to complete the works ready for easter.

Bywyd ar y briffordd

Mae’r gwaith ar y slipffordd wedi parhau ac mae bellach wedi’i gwblhau, gyda’r marciau ffordd a’r arwyddion wedi’u gosod.

Mae tiyn o gynnydd wedi bod ar fannau eraill ar y safle gyda’r slab ar gyfer y llinedd trydan newydd i’r safle wedi’i gosod. Rydym yn disgwyl i’r cyflenwad trydan newydd ddod i’r safle yn ystod mis Ionawr.

Rydym yn hynod ddiolchgar i Envico Engineering o Abertawe am y rhodd o’r Ciosg a fydd yn ffurfio’r ystafell switsh trydanol newydd.

Mae gwaith bellach wedi dechrau ar ddarparu swyddfa docynnau a siop. Rydym yn ail adeiladu cyn-flwch signal Dociau’r Brenin yn Aberawe a gadoff eis symud o Abertawe pan gaewyd Rheilffordd Cwm Tawe.

Cychwyn ar y sylfeini ar gyfer y Siop a’r swyddfa docynnau.

Yr wythnos nesaf bydd y cerrig ar gyfer cwblhau’r maes parcio yn cyrraedd. Ar ôl hyn bydd y gwaith yn arafu tra byddwn yn canolbwyntio ar redeg y rheilffordd dros y Nadolig. Bydd y gwaith yn ailgychwyn ym mis Ionawr gyda’r bwriad i gwblhau’r cynllun erbyn y Pasg.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: